Legenda

Alle verpakkingen en disposables uit het Bewust Bunzl assortiment beantwoorden aan de hoogste productie - en kwaliteitsnormen. Niettemin is de ene verpakking geschikter voor een bepaald product dan de andere. Bij ieder product in onze catalogus vindt u de symbolen die van toepassing zijn op dat product, zodat u in één oogopslag kunt zien of de verpakking voor uw toepassing geschikt is. Hieronder vindt u de uitleg van de symbolen:

100% composteerbaar product Een 100% composteerbaar product is niet alleen biologisch afbreekbaar, maar valt bovendien uit elkaar in een industriële compostering. Composteerbaar is eenproduct pas als alle organische componenten worden afgebroken binnen een cyclus van een composteringssysteem. Producten die voorzien zijn van dit symbool, voldoen aan de strenge Euronorm EN 13432. Dit garandeert een proces waarin het product binnen een periode van 90 dagen wordt afgebroken tot een voedingsbodem voor nieuw leven.
gerecycled materiaal Het product is gemaakt van gedeeltelijk of volledig gerecycled materiaal, dat afkomstig is van huishoudelijk en/of industrieel productie restmateriaal.
FSC keurmerk Het FSC-keurmerk (Forest Stewardship Council – Raad voor Goed Bosbeheer) geeft de zekerheid, dat de grondstof voor het papier afkomstig is uit:
  • verantwoord beheerde bossen of
  • een mix van minimaal 50% nieuw materiaal en het restant van gerecycled materiaal of
  • voor minimaal 85% uit gerecycled materiaal bestaat.
minder milieubelastend Dit Europese milieukeurmerk wordt toegekend aan producten die, op basis van een aantal vooraf bepaalde criteria, minder milieubelastend zijn dan kwalitatief vergelijkbare producten. Men spreekt dan vaak over een "milieuvriendelijk" of "groen" product.
valt uiteen tot natuurlijke elementen Een product dat onder specifieke omstandigheden (in de grond, op de composthoop, in water) binnen een periode van meer dan 90 dagen, onder invloed van biologische activiteit (o.a. schimmels, bacteriën), uit elkaar valt tot natuurlijke elementen zoals bijv. CO2, water en humus. Hierbij valt te denken aan hout en papier.
gemaakt van een in de natuur vookomende grondstof

Het product is gemaakt van een in de natuur voorkomende grondstof, die door normale ecologische cycli weer wordt aangevuld. Denk aan hout, papier of maïs.

vermindering gebruik grondstoffen Slim materiaalgebruik, zoals het gebruik van o.a. dispensers, zorgt voor een vermindering van het gebruik van grondstoffen, wat bijdraagt aan een lagere milieubelasting en CO2-uitstoot.
 geschikt voor koud voedsel Geschikt voor voedsel dat koud verpakt wordt, koel bewaard wordt en niet verwarmd wordt vóór het wordt opgediend.
geschikt voor warm voedsel Geschikt voor het verpakken van voedsel dat warm wordt afgevuld of vóór consumptie verwarmd dient te worden, hetzij in de magnetron, hetzij in de oven.
geschikt voor het verpakken van droog voedsel Geschikt voor het verpakken van droog voedsel.
geschikt voor het verpakken van vloeibaar voedsel Geschikt voor het verpakken van voedsel dat vloeibaar is of vocht afgeeft.